Nazwa:  Przedsiębiorstwo Budowlano Montażowe „ENERGOTECH” Spółka z o.o.

Skrót:  PBM „ENERGOTECH” Spółka z o.o.

Siedziba:  62-502 Konin, Spółdzielców 3

Kapitał zakładowy: 76 500,00 PLN

NIP:  665-25-86-443

REGON:  311517171

Nr KRS:  0000099280

Dokumenty Spółki przechowywane są w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy