Lp.

Charakter usług

Adres – miejsce realizacji, telefon

Okres wykonania

Orientacyjna wartość

1.           

Modernizacja  kotła OP-430 2K; 3K . ( Ocena techniczna ułożyskowania wraz z wymianą łożysk)

Dalkia Poznań ZEC Poznań, ul. Gdyńska 54 61-016 Poznań Pan Paweł Jazikowski tel. 61 8211 242

Czerwiec-lipiec 2008

400 000,00 zł

2.           

Modernizacja kotła OP-140 1K1 oraz 1K2

Dalkia Poznań ZEC Poznań, ul. Gdyńska 54 61-016 Poznań Pan Paweł Jazikowski 61 8211 242

Czerwiec-lipiec 2009

200 000,00 zł

3.           

Modernizacja kotła OP-140 1K1 ( modernizacja OPP wraz z dostawą i wymianą koszy, ułożyskowania i uszczelnień)

Dalkia Poznań ZEC Poznań, ul. Gdyńska 54 61-016 Poznań Pan Paweł Jazikowski tel. 61 8211 242

Czerwiec-lipiec 2011

900 000,00 zł

4.           

Modernizacja  kotła OP-430 2K; 3K . ( Ocena techniczna ułożyskowania wraz z wymianą łożysk)

Dalkia Poznań ZEC Poznań, ul. Gdyńska 54 61-016 Poznań Pan Paweł Jazikowski tel. 61 8211 242

Czerwiec-lipiec 2012

380 000,00 zł

5.           

Prace mechaniczne podczas modernizacji stacji redukcyjno-schładzajacej 1,1 Mpa z upustu turbiny bloku nr 3 w Dalkia Poznań ZEC S.A. ul. Gdyńska 54

INTEC Sp. z o.o. ul. Bacciarellego 54,  51-649 Wrocław Pan Piotr Szul tel. 693 077 341

Czerwic-sierpień 2012

400 000,00 zł

6.

Modernizacja OPP kotła OP-650 K-3 i K4 W ZE PAK

Energoinwest Serwis Spółka z o.o.62-510 Konin; Spółdzielców 3 Pan Henryk Gębicki tel. 602 606 800

Marzec-sierpień 2012

456 000,00 zł

7.

Modernizacja regavo bloku nr 4 w PGE El. Opole w zakresie wymiany wirnika, wraz z wyminą koszy i ułożyskowania.

Alstom Power Energy Mannheim Pan Michael Pukat

Wrzesień 2013 do luty 2014

2000 000,00 zł

8.

Modernizacja OPP kotła nr 4 w PGE El. Turów

HW Pietrzak Holding Pan dyr. Piotr Chała 696 459 002

Marzec – czerwiec 2014

1000 000,00 zł

9.

Remont kotła OP-650 w El. Jaworzno III w zakresie wymiany części ciśnieniowej

ZEC Service Wrocław, Łowiecka 24 Pan dyr. Waldemar Binkowski  601 835 972

Luty-czerwiec 2014

1 100 000,00 zł

10.

Modernizacja walczaka kotła OP-650 K-1 w ZE PAK

Energoinwest Serwis 62-510 Konin , Spółdzielców 3 Pan Prezes Andrzej Terka tel.600 306 900

Styczeń-Październik 2014

900 000,00 zł

11.

Prace remontowe OPP na kotle K-1 i K-2 Dong Energy Danmark

Alstom Power Energy Mannheim Pan  Michael Pukat

Kwiecień-Siepień 2014

1 200 000,00 zł

12.

Modernizacja OPP kotła nr 6 w PGE Turów

Rafako S.A. 43-400 Racibórz; Łąkowa 33 – Robert Heide

Marzec-Maj 2015

1 429 000,00 zł