Wieloletnie doświadczenie w zakresie realizacji specjalistycznych usług w branży energetyki zawodowej i przemysłowej pozwalają firmie na wykonywanie prac o zakres w których wchodzą usługi remontowe, modernizacyjne i montażowe urządzeń energetycznych i przemysłowych.

Zakres prac:

  • wymiana powierzchni ogrzewalnych (komory, pęczki konwekcyjne, podgrzewacze wody),
  • podajniki węgla, odżużlacze, obrotowe podgrzewacze powietrza,
  • elektrofiltry, zdmuchiwacze popiołu,
  • kanały powietrza i spalin,
  • przewody mieszanki pyło-powietrznej,
  • wentylatory powietrza i spalin,
  • odgazowywacze wody,
  • remonty walczaków,